Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan


Atas permintaan dari beberapa pengunjung dan pembaca setia blog saya ada yang meminta saya untuk posting content artikel pidato bahasa jawa tentang pendidikan, dikarenakan blog ini adalah media untukbelajar dan berbagi informasi maka saya akan share kepada anda.Teruskan membacanya dan inilah contoh pidato sesuai permintaan anda.

sosial-media

DAMPAK MEDIA SOSIAL DUMATENG PENDIDIKAN

Assalamualaikum wr.wb

Kawula nuwun dumateng panjenganipun ibu guru ingkang tansah kawula hormati.
Sumrambahipun dumateng kadang kulo ingkang kawulo tresnani

Langkung rumiyin sumonggo tansah kawula derekaken memuja lan memuji dumateng Gusti Allah SWT. Inggih awit karono barokah, rahmat, hidayah sarto inayahipun Gusti Allah SWT
kula panjenengan sedoyo saged makempal-manunggal wonten ing siang punika tansah sehat wal afiat boten wonten alangan satunggal ponopo.
Kawula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpo upami sampun diparingi wedal wonten ing siang punika ngadeg wonten ngarso ngajengandiko bilih ngaturaken pidato babagan pendidikan.

Panjenganipun poro hadirin ingkang satuhu bagyo mulyo.
Wonten ing era globalisasi puniko perkembangan jaman tansah langkung maju, tentu kewolo sedanten langkung gampil komunikasi. Wonten ing jaman globalisasi katah sanget media sosial ingkang maneko warno antawisipun  Facebook, Twitter, Instagram lan sak panungal liyanipun. Kathah Remaja ngange jejaring sosial punika kangge nambah jaringan kekancan. Kathah ugi tiyang sepuh gadhah akun facebook utawi twitter.

Facebook lan twitter salah satunggaling media sosial ingkang kathah gandrungi saking kalangan remaja dugi katangan tiyang sepuh.
Wonten ing jaman sakniki kathah ugi ingkang gunakaken kangge kepentingan bisnis, komunikasi internet, injih amargi fitur tampilan saho sistemipun gampil sanget.
Nanging sepindah malih jeneng e teknologi mesti wonten dampak positif lan negatif. Kadang kalo ingkang ngunakaake media sosial kesupen punopo ingkang dados kewajibanipun.

Tulodhonipun:

-Kathah pelajar kesupen sinau, amargi asyik dolanan Facebook, pelajar dados males sinau
-Kathah pelajar ingkang boros ngunakaken arta kangge maen game online

Panjenganipun poro hadirin ingkang satuhu bagyo mulyo. Bilih wonten masalah kados puniko sikap kulo panjenengan sedoyo kados pripun?

Langkah sepindah nuwun inggih kulo panjenengan sedoyo kedah rubah bilih dampak negatif puniko supados dados dampak ingkang positif.

 • Media facebook utawi twitter dipun dadosaken media kangge sinau lan papan panggonanan kangge tukar informasi.
 • Media facebook utawi twitter dipun dadosaken media ngembangke potensi awak e dhewe.
 • Media facebook utawi twitter dipun dadosaken papan kangge diskusi jaring opini saking masyarakat.

Kesimpulanipun:
Media sosial saged dadosaken dampak negatif ugi saged dadosken dampak ingkang positif. Sedoyo kalawau dipun wangsulaken dumateng kulo panjenengan sedoyo ingkang nindakaken. Bilih kulo panjenengan sedoyo gunakaken media sosial kangge
ngembangke diri mesti bakal saged dadosaken dampak
ingkang positif dumateng kulo panjengan sedoyo.
Mekaten mbok bilih ingkang saged kawulo aturaken bilih wonten beneripun mugi kulo panjenengan sedoyo saged nindakaaken sahinggao kulo panjenengan sedoyo ugi bakal nampi kesaenan. bilih wonten lepating kawulo kulo tansah nyuwun pangapunten.

Wassalamuaikum Wr.Wb.

Demikianlah sebuah pidato bahasa jawa tentang pendidikan. semoga akan memotivasi kita semua untuk lebih bijak dam menggunakan media sosial sehingga harapannya media sosial tersebut akan berdampak positif bagi diri anda.
pidato bahasa jawa tentang pendidikan

Incoming search terms:

 • pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan
 • contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan
 • pidato bahasa jawa tema pendidikan
 • sesorah tema pendidikan
 • pidato singkat bahasa jawa tentang pendidikan
 • contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan singkat
 • sesorah pendidikan
 • pidato bahasa jawa tentang pendidikan singkat
 • contoh pidato bahasa jawa tema pendidikan
 • pidato b jawa tentang pendidikan
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.