Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan

Berikut ini adalah pidato bahasa jawa tema perpisahan

Pidato Bahasa Jawa Tema PerpisahanAssalamualaikum Wr.Wb

 • Panjenganipun bapak ibu guru  ingkang kawula hormati.
 • panjenenganipun wali murid pepeoyaning kautaman ingkang pantes nampi pakurmatan
 • Sumrambahipun dumateng kadang kulo anem siswa-siswi wonten ing sekolahan punika ingkang tansah kawula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga tansah kula derekaken memuja lan memuji dumateng ngarso dalem Allah SWT inggih awit karono berokah, rahmat taufik saha inayahipun Allah SWT sahingga kula panjenengan sedaya saget makempal silaturahmi wonten ing adicara perpisahan sekolah wonten ing siang punika tansah sehat wal afiat mboten kirang satunggal punapa.

Kaparengo kula sumawelo atur ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan ingkang saperlu ngaturaken kesan saha pesanipun siswa-siswi ing sekolahan mriki. Kula minangka wakil saking siswa siswi wonten ing sekolah mriki ingkang sepindah ngaturaken agunging pangapunten dumateng Bapak utawa ibu guru mbok bilih 6 tahun kepengker tentu kewolo kula sak rencang ngadahi setumpuk kesalahan dateng Bp/ibu guru sajroning proses belajar dene ingkang kawula sengaja punapa dene mboten dipun sengajo mugi ing siang punika kula minangka wakil saking siswa-siswi tansah nyuwun pangapunten trusing batin.

Kula minangka wakil saking siswa-siswi wonten ing sekolah mriki ingkang tansah ngatosaken  asoring sekolah lan dawahipun hargadiri pimpinan sekolah saha Bp/ibu guru, injih awit kawula sak rencang siwa lan siswi ingkang tansah rumiyinakaen emosi lan tumindak anarkis inggih kala wau amargi kiranging seserepan babagan sesrawungan, unggah-ungguh lan muna-muni.

Kula minangka wakil saking siswa-siswi wonten ing sekolah mriki, tansah nyuwun pandongo dumateng panjenenganipun Bp-ibu guru sawa para wali murid sedayanipun, mugi kula sak rencang saged lanjutaken jenjang pendidikan ingkang sak inggilipun supados saged dados tiyang ingkang bermanfaat lan dipun banggaaken kados kudanganipun priyayi sepuh.

Mugi kanti pandongo saking Bp/ibu lan tiyang sepuh siswa-siswi wonten ing sekolah mriki sak mangke tansah pikantuk ridhonipun dening Allah SWT sahingga sak wingkingipun saged ngangkat derajat lan martabat sekolah sowanipun, Lan mugi-mugi dados tiyang ingkang migunani tumrap agama, masyarakat, bangsa lan negaro…amien

Mekaten ingkang saged kawula aturaken akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah

Wassallamualaikum Wr.Wb

Demikian adalah sedikit uraian tentang pidato bahasa jawa tema perpisahan, dengan bahasa yang sederhana dan saya kira juga akan lebih mudah untuk dipahami oleh kita semua, nantikan artikel berikutnya yang tak kalah uniqnya hanya di blog pidatobahasajawa.com
Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan

Incoming search terms:

 • pidato bahasa jawa tentang perpisahan
 • pidato perpisahan bahasa jawa
 • pidato bahasa jawa perpisahan
 • pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan
 • pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9
 • pidato bahasa jawa tema perpisahan
 • contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan
 • sesorah bahasa jawa perpisahan
 • contoh pidato bahasa jawa singkat tentang perpisahan
 • pidato bahasa jawa perpisahan sekolah
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.