MC Bahasa Jawa

MC Bahasa Jawa yaiku salah sijine paraga ana ing pawiwahan utama pahargyan agung sing kewajibanne mratitiske adicara utawa maca urut-urutaning susunan acara, supados atut saha runtut lampahing adicoro.

mc bahasa jawa

MC BAHASA JAWA

 

Pambiawara utawa MC (Master of Ceremony) akeh kang nyebut pranata cara, pambiawara, protokol, Pakaryan Pambiawara sejatine ora angel, amarga sapa wae bisa nindakake (kejaba wong kang nandhang “tuna wicara“)…hehe.

Nanging kathah- kathaipun tiyang wedi nindhakake amarga tiyang jawa radhi ewuh-perkewuh, saha kirang mangertos susunan/unggah unguhing basa.

1. Kewajibane Pambiwara

 • mbiawarake tumapaking¬† urut reroncening tatacara upacara ana sajroning pawiwahan/pahargyan.
 • Gawe pasamuan utawa pahargyan dadi kepenak kangge para tamu utawa ingkang nyekseni.
 • Mad sinanamatan utawa makarya bebarengan karo pamong pahargyan, juru paes, lan paraga liyane.
 • Nganggo basa sing prasaja, laras, nanging uga bener.
 • Bisa ajur ajer, utawa bisa jumbuhake swasana lan papan gelaring pahargyan.
 • Mangerteni tata krama lan tata susilo
 • Murba gendhing jawa/mangerteni gendhing – gendhing pahargyan.

2. Sing Kudu di sinngkiri dening Pambiawara.

 • Ngandharake meneh apa sing wis di andarakake dening pambiawara liya ana sajroning pasamuan utawa pawiwahan.
 • Ngalembana sing kaladuk ora jumbuh kaliyan kahanan kang sabener e
 • wicara kang kalantur-lantur, mboten wonten kaitanipun adicara.
 • Nyacat marang kahanan liyan sajroning pawiwahan.
 • Ninggal tata krama lan kasusilan.

3. Busana Pambiawara

 • ngagem busana ingkang sopan, patut jumbuh kaliyan kahanan pasamuan.

mekaten mugi dados pembelajaran dhumateng kula panjenengan sedoya minangka panjenengan badhe belajar dados MC (Master of Ceremony) bahasa jawa ingkang profesional.

Incoming search terms:

 • teks pranatacara
 • contoh pranatacara bahasa jawa
 • pambiwara
 • pranatacara halal bihalal
 • pambiwara yaiku
 • pengertian pambiwara
 • contoh pranatacara bahasa jawa syawalan
 • pengertian pambiwara dalam bahasa jawa
 • apa kang diarani pambiwara
 • pidato boso jowo kawi
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.