Contoh Ikrar Halal Bihalal


Sudah menjadi acara tahunan setelah hari raya idul fitri biasanya adat/kegiatan masyarakat yang sudah biasa diadakan acara Acara halal bihalal, yang biasanya diadakan baik dari organisasi muda-mudi ( karang taruna), golongan atau perusahaan. Atas dasar itu maka saya akan berikan contoh ikrar halal bihalal dalam bahasa jawa kepada anda khususnya untuk organisasi karang taruna.

ikrar-bahasa-jawaAssalamualaikum Wr.Wb

 • Poro pepunden sesepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur
 • Poro pinisepuh saha sesepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes nampi pakurmatan
 • Poro pangenban pangembating projo satrianing nagari ingkang minangka pandam-pandoming
 • Poro sedyo werdo carono madyo tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bagyo mulyo.
 • Mboten katalumpen kadang kulo werdo mudo taruna mudi taruni ingkang minangko sekaring projo ingkang tansah kawulo tresnani.

Sesambetan kalih dinten riyaya idul fitri kula minangka wakil saking muda lan mudi tentu kewolo tansah gesang sumanding dateng warga masyarakat khususipun dateng priyayi sepuh.

Kula minangka wakil saking muda lan mudi, boten singklar gesang wonten dalem masyarakat tentu kewolo kathah reribet engkang mboten hanuju prono, woten penggalih poro pinisepuh, pramila mboten sanes kejawi atur pangapunten, engkang langkung sae saget kawula aturaken wonten ikrar halal bihalal ing dinten riyaya idul fitri punika.

Kula minangka wakil saking muda lan mudi, ngaturaken agunging panuwun rikala satunggal tahun kepengker tentu kewolo ngadahi setumpuk kesalahan dateng priyayi sepuh, duka ingkang kawula sengaja ugi ingkang mboten kawula sengaja. Kula minangka wakil saking muda lan mudi nyuwun pangapunten trusing batin dateng priyayi sepuh, inggih wedal satunggal tahun punika tentu kewolo kathah kekhilafan anggenipun gesang bebrayan wonten ing masyarakat, punapa malih muda lan mudi taksih tebih saking andhap sopan santun muna lan muni, kathah dadosaken pinggeting ati dateng priyayi sepuh. Pramila kanti raos panelongso kawula nyuwun agenging panuwun kanthi adhedasar lahir lan batin.

Kula minangka wakil saking muda lan mudi, sak lebetipun gesang bermasyarakat asring gatosaken asoring dukuh lan dawahipun harga diri pimpinan dukuh lan sesepuh, ugi kula tiyang enem engkang tansah ngrumiyinaken emosi lan anarkis, inggih awit sedoyo kala wau boten sanes kiranging seserepan babagan sesrawungan lan unggah-unguh. Awit saking mboten wonten perkawis engkang saged kangge sarana ngicali raos kuciwa dateng tiyang sepuh kejawi minal aidzin wal faidin.

Mugi kanti ridhonipun tiyang sepuh muda lan mudi tansah pikantuk ridhonipun Allah SWT sahingga sak wingkingipun saget ngangkat derajat lan martabatipun dukuh ing mriki sowanipun. Amien

Wabilahitaufik wal hidayah,

Wassalmuallaikum Wr.Wb.

Dari contoh ikrar halal bihalal dalam bahasa jawa diatas anda boleh mencontohnya, ataupun merubahnya dengan gaya bahasa anda sendiri yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah tata bahasa jawa yang sesuai dan sopan.

Ikrar halal bihalal

Incoming search terms:

 • ikrar halal bihalal
 • ikrar syawalan
 • ikrar halal bihalal bahasa jawa
 • ikrar halal bi halal
 • contoh teks ikrar syawalan bahasa jawa
 • contoh ikrar halal bihalal
 • ikrar halal bihalal bahasa indonesia
 • teks ikrar halal bihalal
 • sambutan halal bihalal bahasa jawa
 • teks ikrar syawalan lengkap
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.